کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 16 اذر 1398
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

خوش آمدید

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آن کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

سخن روز

زماني مي رسد كه بايد از انتظار تبديل شدن به آدم ايده آل خود دست برداريد و به همان فرد ايده آل تبديل شويد.

بروس اسپرينگ استين

اخبار کوتاه

اولیا محترم و دانش آموزان می توانند با وارد نمودن کد دانش آموزی و رمز عبور در جریان امور تحصیلی قرار گیرند.

مراسم زیارت عاشورا هر هفته روزها ی دوشنبه از ساعت 7 الی 7/45  در نماز خانه برگزار می گردد.

آموزش روخوانی قرآن کریم و صفحه خوانی قرآن با جایزه و با حضور استاد ارجمند سرکار خانم اقبالی روزهای شنبه از ساعت 7 الی  7/45 برگزار می شود.

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  5 نفر
تعداد بازدید :  331613 نفر
برنامه هفتگی

برنامه هفتگی دبستان شاهد سخنور سال تحصیلی 93 - 92

 

 

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

 

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

زنگ پنجم

1/1

املا

فادسی

ریاضی

ریاضی

علوم

فارسی

ورزش

ورزش

فارسی

هنر

ریاضی

فارسی

فارسی

قرآن

قرآن

املا

ریاضی

ریاضی

فارسی

قرآن

ریاضی

ریاضی

فارسی

علوم

علوم

2/1

فارسی

ریاضی

ریاضی

قرآن

قرآن

املا

فارسی

فارسی

ورزش

ورزش

فارسی

فارسی

ریاضی

هنر

هنر

ریاضی

ریاضی

فارسی

قرآن

قرآن

ریاضی

ریاضی

املا

املا

علوم

1/2

ریاضی

بخوانیم

بنویسیم

بنویسیم

ریاضی

بخوانیم

ریاضی

بنویسیم

قرآن

هدیه

املا

قرآن

بخوانیم

بنویسیم

هدیه

علوم

ریاضی

قرآن

ورزش

ورزش

املا

علوم

ریاضی

بخوانیم

بنویسیم

2/2

ریاضی

بخوانیم

بنویسیم

بنویسیم

ریاضی

بخوانیم

ریاضی

بنویسیم

قرآن

هدیه

املا

قرآن

بخوانیم

بنویسیم

هدیه

علوم

ریاضی

ورزش

ورزش

هنر

املا

علوم

ریاضی

بخوانیم

بنویسیم

1/3

قرآن

ریاضی

فارسی

اجتماعی

هدیه

ورزش

ورزش

فارسی

ریاضی

هنر

املا

ریاضی

علوم

فارسی

اجتماعی

علوم

ریاضی

هدیه

فرآن

فارسی

قرآن-نماز

علوم

فارسی

کتابخانی

کتابخانی

2/3

قرآن

ریاضی

فارسی

اجتماعی

هدیه

علوم

فارسی

فارسی

ریاضی

هنر

هدیه

ریاضی

املا

فارسی

اجتماعی

ورزش

ورزش

هدیه

قرآن

فارسی

قرآن-نماز

علوم

فارسی

کتابخانی

ریاضی

1/4

تاریخ

علوم

ریاضی

ریاضی

فارسی

املا-انشا

تاریخ

مدنی

علوم

هدیه

املا-فارسی

فارسی

ریاضی

جغرافی

ریاضی

ریاضی

ریاضی

بنویسیم

علوم

فارسی

ورزش

ورزش

قرآن ورزش

قرآن

قرآن

2/4

علوم

املا

ریاضی

فارسی

علوم

ریاضی

فارسی

تاریخ

هدیه

مدنی

ریاضی

ریاضی

املا-فارسی

فارسی

جغرافی

ریاضی

فارسی

هدیه

هنر

تاریخ

قرآن

قرآن

قرآن ورزش

ورزش

ورزش

1/5

قرآن

قرآن

قرآن ورزش

ورزش

ورزش

ریاضی

جغرافی

آزمایشگاه

علوم

بنویسیم

ریاضی

املا

بخوانیم

بنویسیم

علوم

ریاضی

ریاضی

علوم

تاریخ

هنر

هدیه

هدیه

ریاضی

هنر

مدنی

2/5

ریاضی

تاریخ

هدیه

ریاضی

هدیه

ریاضی

آزمایشگاه

جغرافی

علوم

بنویسیم

ورزش

ورزش

قرآن ورزش

قرآن

قرآن

ریاضی

مدنی

ریاضی

هنر

هنر

ریاضی

املا

بخوانیم

بنویسیم

علوم

1/6

ورزش

ورزش

قرآن ورزش

قرآن

قرآن

املا

علوم

ریاضی

تفکر

اجتماعی

ریاضی

بخوانیم بخوانیم

علوم

هدیه

هدیه

اجتماعی

ریاضی

بنویسیم

هنر

آزمایشگاه

ریاضی

علوم

علوم

کاروفن آوری

اجتماعی

2/6

آزمایشگاه

اجتماعی

کاروفن آوری

بخوانیم

بنویسیم

املا

علوم

ریاضی

تفکر

اجتماعی

قرآن

قرآن

قرآن ورزش

ورزش

ورزش

اجتماعی

ریاضی

بنویسیم

هنر

علوم

ریاضی

بخوانیم

علوم

هدیه

هدیه

ساعت  زنگ اول   7:50 الی 8:55      رنگ دوم : 9:15   الی  10:05     زنگ سوم : 1020   الی 11:10      زنگ چهارم : 11:25 الی 12:10    زنگ پنجم : 12:30  الی 13:15


بازدید: 2682